"Napísali o nás" --- Nádácia pre deti Slovenska

Banskobystrická základná škola Škola u Filipa je doslova postavená na partnerskom a rešpektujúcom prístupe k žiakom. V škole sa riadia modelom Vysoko efektívneho učenia. Jej dospelí členovia chcú, aby v nej deti cítili zmysluplnosť vzdelávania, aby boli zvedavé a mali chuť poznávať okolitý svet a pohyb v ňom.
Ako to robia? Napríklad prostredníctvom spoznávania a osvojovania si životných zručností. Opýtali sme sa preto detí, aké sú ich najobľúbenejšie životné zručnosti, ale aj ich rodičov, ako sa osvojovanie si životných zručností v škole prejavuje na deťoch doma. Okrem toho sa vo videu dozviete, prečo by mali deti vedieť, ako sa učí ich mozog, či ako sa učí matematika v pohybe. A pri akej hudbe sa deťom dobre učí?