Nový štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie

Text

 

Štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie, ktorý schválil dňa 31. 3. 2023 pod č. 2023/831:7‐A2140 minister školstva a  podľa ktorého sa môže uskutočňovať výchova a vzdelávanie od prvého ročníka:

  • od školského roku 2023/2024 v základných školách, s ktorými bude uzavretá dohoda o experimentálnom overovaní,

 

  • od školského roku 2024/2025 alebo 2025/2026 v základných školách na základe registrácie školy v rezortnom informačnom systéme,

 

Všetky základné školy majú povinnosť postupovať podľa neho vo výchove a vzdelávaní od prvého ročníka od školského roku 2026/2027.

 Viac informácii je na https://vzdelavanie21.sk/.