Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno

všetkým žiakom školy v termíne od 13.12.2022 do 16.12.2022.