2% z daní

Milí rodičia,

v mene Združenia rodičov a priateľov Školy u Filipa (ZRPŠUF) Vám chcem poďakovať za podporu, pretože vďaka Vám z vyzbieraných príspevkov 2% z daní postupne zveľaďujeme priestor v okolí našej školy.

Najnovším úspešným príkladom použitia 2% z daní a vzájomnej spolupráce rodičov a školy je workoutový prvok, ktorý teší všetky vekové kategórie. V predchádzajúcich rokoch sme vyzbierané príspevky použili na pokrytie nákladov spojených so zariaďovaním a skvalitnením učební, s vybavením telocvične či s nákupom pomôcok.  

V posledných dvoch rokoch sa nám vďaka Vašim príspevkom podarilo vyzbierať:

  • za rok 2019 : 4545,46 eur
  • za rok 2020 : 7412,03 eur

Tento rok nás z vyššie uvedených príspevkov čaká úprava vonkajších priestorov pre potreby vzdelávania- vytvorenie outdoorovej "učebne" a pre podporu cyklomobility- prístrešok pre bicykle. Už teraz sa môžete tešiť na spoločný teambuilding a gulášik (vyhrnieme si rukávy).

Je tu ďalší rok a MY všetci máme opäť možnosť poukázať 2% z daní ZRPŠUF, aby sme ako rodičia spoločne so školou pokračovali v zlepšovaní prostredia pre naše deti.

Za vašu nezištnú pomoc a príspevky vopred ďakujeme! :)  

Ako poukázať 2% zo svojej dane Škole u Filipa?

Prijímateľom 2% je :

Názov: Združenie rodičov a priateľov Školy u FilipaSídlo: Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica Právna forma: občianské združenieIČO: 42004501 

Nech sa páči - všetky dôležité dátumy a informácie k 2%:

31.03.2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov - pokiaľ ste v minulom roku vykonávali nejakú dobrovoľnú činnosť - viac info tu ).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% zo svojej daňovej povinnosti. Ak právnická osoba nedaruje 0,5% zo svojej daňovej povinnosti, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04.2022 – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Informácie sú zo stránky: https://rozhodni.sk/poukaz.../casove-lehoty-na-poukazanie-2/