Filipov fond

Čo je Filipov fond

Účelom fondu je vytvoriť podmienky pre podporu žiakov, učiteľov a rodín Školy u Filipa v náročných
životných situáciách tak, aby jeho prostriedky boli nápomocné pri prekonávaní prekážok, ktoré
v živote každého z nás môžu nastať.
Financie v rámci fondu majú za cieľ adresným spôsobom pomôcť vytvárať štipendijnú podporu
žiakov, aby bola zabezpečená ich možnosť zúčastňovať sa vzdelávacích a voľnočasových akcií Školy
u Filipa, pokryť náklady so vzdelávaním pedagógov a podporu rodín v náročnej životnej situácií.

Na čo to je

 • na štipendijnú podporu detí v Škole u Filipa s cieľom zapojiť ich do vzdelávacích a
  voľnočasových aktivít školy poskytovaných za úhradu (školy v prírode, krúžky, školský klub...)
 • na pokrytie nákladov súvisiacich so vzdelávaním pedagogických pracovníkov
 • na podporu vytvárania vzdelávacích projektov
 • na podporu rodín v náročnej životnej situácií

Pre koho to je určené

 • žiakom
 • pedagogickým pracovníkom
 • rodinám a osobám spojených so Školou u Filipa

Ako na to

 • prostredníctvom formuláru - link
 • prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej elektronicky na adresu filipovfond@skolaufilipa.sk
 • fyzicky na adresu školy/vhodiť do schránky školy, prípadne ju priniesť priamo do školy.

Chcem byť toho súčasťou

 • Pravidelne – chcem darovať pravidelný príspevok vo výške 1€/mesačne
  – chcem darovať pravidelný príspevok vo výške 3€/mesačne 
  – chcem darovať pravidelný príspevok vo výške 5€/mesačne 
  – chcem darovať pravidelný príspevok vo vlastnej výške
 • Jednorázovo – chcem darovať vlastnú sumu 

Inak

 • adresná pomoc – anonymná / verejná
 • viem pomôcť iným spôsobom

Aktuálny stav fondu

 • 941 €

Využité financie

 • na vzdelávacie aktivity školy - 59 EUR