Galéria

Kurz slušného správania a stolovania

Kurz slušného správania a stolovania

21. December 2023

V piatok 8.12. 2023 Hviezdy, naši deviataci, navštívili Bratislavu, kde sme absolvovali kurz slušného správania a stolovania s p.Jančokom.

Pravé ruské pelmeni

Pravé ruské pelmeni

14. December 2023

Dnes sme mali na našej hodine ruského jazyka hostku pani Alisu. Naučila nás variť pravé ruské pelmeni (пельмени). Bolo to zábavné a veľmi chutné. Tak ako to má byť, keď sa blížia sviatky. Ďakujeme Alise aj Hviezdam, boli ste...

Jakubský náučný chodník

Jakubský náučný chodník

22. Jún 2023

Na záver predmetu ATF a v rámci aktivít Zelenej školy sme využili výborne počasie a vybrali sa s piatakmi na výlet čarovným Jakubským náučným chodníkom.

Splav Hrona

Splav Hrona

4. Jún 2023

Prvý júnový víkend organizovalo ZRPŠuF akciu: Splav Školy u Filipa. Jeho už 12. ročník sa uskutočnil v nedeľu 4.6.2023.

Získanie finančné grantu - ROOTS & SHOOTS

Získanie finančné grantu - ROOTS & SHOOTS

21. Apríl 2023

Naši deviataci sa zapojili do programu ROOTS & SHOOTS a získali od nadácie Green Foundation finanančný grant v hodnote 400 EUR. Realizovali obnovu vybraného ihriska - osadenie nového basketbalového koša, maľovanie čiar, úprava okolia a...

Prechádzka hudobnými obdobiami

Prechádzka hudobnými obdobiami

21. Marec 2023

V dňoch 20. a 21. marca nás navštívili kamaráti z hudobného, speváckeho, hereckého a tanečného odboru Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.

Aktivity Zelenej školy

Aktivity Zelenej školy

14. Marec 2023

Týždeň čo týždeň zasadalo Kolégium ZELENEJ ŠKOLY k akčnému plánu. Pod vedením Janky Ďurovej a Beátky. Učíme sa k našim nápadom stavať zodpovedne a vždy si aj určíme, kto je za jeho plnenie zodpovedný.

Karneval 2023

Karneval 2023

24. Február 2023

Náš tohtoročný karneval bol čierno-biely, ale každý deň v našej škole je farebný a pestrý.

Rovesnícke vzdelávanie v Labáku

Rovesnícke vzdelávanie v Labáku

20. Február 2023

Keď sa povie slovo LABÁK – okamžitá radosť a iskričky v očiach mnohým deťom naskočia. Keď k tomu „namixujeme“ spoluprácu a rozmanité skupinky 9-ov so 4-mi, zaujímavá to konštelácia sa zrazu môže vykryštalizovať.

Projektové vyučovanie – CESTA K VLASTNEJ FARME

Projektové vyučovanie – CESTA K VLASTNEJ FARME

19. Január 2023

V súčasnosti je po živočíšnych produktoch, hlavne takých z menších, lokálnych fariem, veľký dopyt a hoci majú svoju tradíciu, mnohé žiaľ zanikajú. Úloha preto znela jasne, vytvoriť žiadosti pre dotáciu (podnikateľský plán).

Mikuláš

Mikuláš

6. December 2022

6. 12. bol Mikuláš! Áno, prišiel aj k nám do ŠuFky.

Veda v hračkách

Veda v hračkách

11. November 2022

Zavítali sme na interaktívnu výstavu vedeckých hlavolamov a hračiek.

Výchovný koncert

Výchovný koncert

8. November 2022

Dopoludnia 7. a  8.11.2022 sa na našej škole niesli v umeleckom duchu. Navštívili nás kamaráti z hudobného, tanečného a hereckého odboru Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.

Spanie v škole

Spanie v škole

27. Október 2022

They're creepy and they're spooky. Mysterious and kooky. They are all together ooky the Enti family

Stretnutie so starými rodičmi

Stretnutie so starými rodičmi

26. Október 2022

Poslednú októbrovú stredu sme mali vzácnu návštevu na prvom stupni. Rozhodli sme sa pozvať do našej ŠuFky starých rodičov. Spoločne s nimi sme zažili čarovný čas plný úsmevu, pekného slova a lásky.

Čarovná Šomoška

Čarovná Šomoška

21. Október 2022

MAPOVACIA VÝPRAVA, ŠOMOŠKA * V jeden októbrový piatok sa L.A. a Vlny (6.+7.ročník) vybrali na mapovaciu výpravu. Vo výbave bol aj dron, tak máme aj zábery z výšky ;)