Profil školy

Vízia školy

Vízia školy

Baví nás prijímať výzvy, prekonávať prekážky, reagovať na potreby detí  a búrať mýty vo vzdelávaní.

Zobraziť viac
Hodnoty

Hodnoty

Dieťa sa od narodenia prejavuje ako aktívny jedinec s túžbou poznávať svet okolo seba, treba pre neho cieľavedome vytvárať také prostredie, ktoré ho motivuje k aktívnemu učeniu sa prostredníctvom činnosti.

Zobraziť viac
Čo ponúkame

Čo ponúkame

V Škole u Filipa sa žiaci učia spoločne aj individuálne, v kruhu či dvojici, hlučne aj potichu. Učia sa zábavnou formou a rôznymi aktivitami. Dôraz sa kladie na komunikáciu, vzájomný rešpekt a sebapoznanie.

Zobraziť viac
Projekty

Projekty

Zelená škola * Živá knižnica * Roots&Shoots * ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ * ExpEdícia * Zippyho kamaráti * Second Step * FinQ

Zobraziť viac
História školy

História školy

Škola u Filipa bola založená v roku 2003. Základným motívom pre založenie bolo poskytnúť rodičom alternatívnu cestu výchovy a vzdelávania k múdrym, dobrým, aktívnym a preto šťastným deťom.

Zobraziť viac