Vízia školy

Text

Baví nás prijímať výzvy, prekonávať prekážky, reagovať na potreby detí a búrať mýty vo vzdelávaní.

  Zmysluplným obsahom, aktívnymi stratégiami učenia a pozitívnou sociálnou klímou rozvíjame u detí: 

  • sebapoznanie a poznanie
  • odolnosť a vôľu 
  • kritické myslenie a kreativitu
  • rešpekt a participáciu 

   tak, že dokážu chrániť a rozvíjať demokratickú spoločnosť a zdravú planétu.