Kontakt

Škola u Filipa

Názov školy: Základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica

E-mail školy: skolaufilipa@skolaufilipa.sk

E-mail správcu: manazer@skolaufilipa.sk

Telefón: 0911 253 181

IČO: 37896083

DIČ: 2021608985

Riaditeľka školy

Mgr. Eva Lašová
riaditel@skolaufilipa.sk
0911 310 371

Zástupkyne riaditeľky

Mgr. Zuzana Jankulíková 
zuzana.jankulikova@skolaufilipa.sk

Mgr. Mária Kováčiková 
maria.kovacikova@skolaufilipa.sk

Školská psychologička


Mgr. Michaela Souček Vaňová

psycholog@skolaufilipa.sk

Zriaďovateľ školy a manažér školy

Ing. Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR)
Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica
juraj.droppa@skolaufilipa.sk
0905 363 372


Zástupkyňa manažéra školy:

Ing. Jana Roháriková
manazer@skolaufilipa.sk
0911 253 181

Rada školy

Predseda Rady školy
Ing. Já
n Mazanec

radaskoly@skolaufilipa.sk

Mgr. Ivana Šimočková
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Mgr. Zuzana Jankulíková
Mgr. Silvia Cochová, PhD.
Mgr. Oľga Mishina
Mgr. Mária Stevens
Mgr. Maria Kováčiková
Doc. PaeDr. Lenka Rovňanová, PhD.

Kontaktný formulár

Nájdete nás aj na sociálnej sieti

Budeme radi, ak nás navštívite aj cez sociálne siete. Na tvorbe obsahu a príprave príspevkov participujú aj žiaci, ktorí sú členmi školského parlamentu.

FacebookYoutubeInstagram