Školský parlament

Školský parlament

Školský parlament je iniciatívny a pomocný orgán školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole. Jeho poslaním je riešenie výchovno - vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadania spoločných postupov v organizovaní mimoškolských činností žiakov, alebo na zlepšovanie vzájomných vzťahov v škole. Spolupracuje s vedením školy, so žiakmi aj s učiteľmi školy.

Tvoria ho zástupcovia tried od štvrtého ročníka až po deviaty. Žiaci tretieho ročníka sa zúčastňujú zasadnutí ako pozorovatelia. 

  • Predseda školského parlamentu: Lilana Hudobová (Ostrov)
  • Podpredseda školského parlamentu: Miloš Vincík (Hviezdy)
  • Členovia:

Leoš Vincík, Tatiana Barcajová, Melissa Podkonická (zástupcovia za triedu Dobrodružstvo)
Tomáš Divulit, Hana Kubíny, Tereza Bartková (zástupcovia za triedu Enti)
Maja Gálová, Sebastián Fekiač, Eliška Šebestová (zástupcovia za triedu L.A.)
Lucia Sirági, Hana Gálová, Jakub Kováčik (zástupcovia za triedu Vlny)
Miloš Vincík, Teodor Lunter, Barbora Petríková (zástupcovia za triedu Hviezdy)
Liliana Hudobová, Simona Vincíková, Jakub Žiaran (zástupcovia za triedu Ostrov)

Text

Čo sa nám podarilo :)

  • Podarilo sa nám vyjednať niektoré zmeny v školskom poriadku.
  • Iniciovali sme  projekt ,,Skrinky”,  ktorý sa zrealizoval  s pomocou zástupcov rodičov a Rady školy.

Text

Realizovali sme projekty: 

  • Moving space  - Pohybovo-učiace sa zóny v interiéri školy 
  • Teen space - úprava verejných  priestorov školy, workoutové ihrisko