Zápis do školy

Pravidlá zápisu na školský rok 2024/25

Zápis do Školy u Filipa je obojstranne poznávací. To znamená:

 • škola rodine ponúkne svoj systém hodnôt a spôsob vzdelávania
 • rodina by mala tento systém hodnôt a spôsob vzdelávania spoznať (v ideálnom prípade ešte pred zápisom dieťaťa do prvého ročníka)
 • škola by mala spoznať očakávania rodičov uchádzajúcich sa o služby školy
 1. V mesiacoch november až marec prebieha prostredníctvom rôznych aktivít informačná kampaň, počas ktorej škola prezentuje svoju ponuku a rodiča vyjadrujú svoje očakávania. Svoj záujem o zápis prosím vyjadrite vyplnením nasledovného formulára najneskôr do 28.02.2024
  tu: https://forms.gle/AMqgGXbicyLh5f3k8
 1. Na základe predzápisových aktivít a zápisu vedenie školy do 15. apríla 2024 zostaví poradie uchádzačov o prijatie do Školy u Filipa. Na základe poradia vydáme pre prvých 18-22 rodičov rozhodnutia o prijatí žiaka  do  prvého ročníka. 
 1. Počet prijatých  detí do prvého ročníka je stanovený vnútornými predpismi školy v rozmedzí 18 až 22.

 2. Ďalší uchádzači zo zoznamu budú evidovaní ako náhradníci, ktorým bude postupne ponúkaná možnosť prijatia v prípade, že niektoré z  prijatých detí má odklad školskej dochádzky alebo sa z iných dôvodov rodičia rozhodli, že do školy nenastúpi. O tejto možnosti náhradníkov informujeme v priebehu mesiacov máj až august .

 3. Dieťa, ktorému bol riaditeľom Školy u Filipa doporučený odklad školskej dochádzky a CPPPaP tento odklad nepotvrdil, môže byť v danom školskom roku odmietnuté/neprijaté do Školy u Filipa.  

 4. Pri zostavovaní poradia prijímaných žiakov vedenie školy zohľadní prijatie dieťaťa – ako priameho rodinného príslušníka detí navštevujúcich Školu u Filipa.

Kalendár zápisu

do 28.02.2024

Vyplnenie online formulára (prihlásenie)

21. marec 2024

Stretnutie rodičov s rodičmi prezenčne

8. - 10. apríl 2024

Zápis do 1. ročníka Školy u Filipa.

12. apríl 2024

Stretnutie prijímacej komisie.

15 - 16. apríl 2024

Oznámenie rozhodnutia o prijatí.

máj - júl 2024

Prijímanie detí na  uvoľnené miesto.

 Stretnutie rodičov s rodičmi

Ako rodič budúceho prváka by ste sa iste radi dozvedeli, ako nás vnímajú rodičia detí, ktoré už našu školu navštevujú. Ponúkame Vám možnosť opýtať sa našich rodičov, ako sú v Škole u Filipa spokojní.
Pozývame Vás na stretnutie s rodičmi detí, ktoré našu školu navštevujú, aby ste v spoločnom rozhovore získali odpovede na Vaše otázky priamo od ľudí, ktorí majú so školou skúsenosti.

Zápis do 1. ročníka

Osobná návšteva je pre nás dôležitá aj preto, aby sme my mohli spoznať Vaše dieťa aj Vás, dozvedeli sa Vaše očakávania od školy a bližšie  Vám predstavili náš systém hodnôt a vzdelávania.

Ak máte skutočný záujem zapísať Vaše dieťa k nám do 1. ročníka, našou podmienkou je, aby sme strávili s dieťaťom aj s Vami pár chvíľ.

Samotný zápis bude prebiehať nasledovne:

Rodičia vyplnia dotazník a porozprávajú sa s učiteľkami. Môžete sa opýtať na čokoľvek, alebo vyjadriť svoj dojem z toho, čo ste u nás zažili.

V rovnakom čase sa bude budúcemu prváčikovi venovať druhá učiteľka. Hravou formou poskytne každému dieťaťu priestor,aby sa samé predstavilo a ukázalo, čo všetko už dokáže.Pri tomto stretnutí je prítomná aj psychologička, ktorá nám pomáha odbornými radami pri posudzovaní školskej zrelosti detí.

Na stretnutie si prosím vyhraďte približne 40 minút. Je potrebné  dopredu si dohodnúť konkrétnu hodinu stretnutia.

Na zápis je potrebné prísť aj s dieťaťom a priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu 

Rozhodnutie o prijatí bude doručené len tým uchádzačom, o ktorých rozhodne prijímacia komisia do 23.4.2024.