Naše úspechy

Program DofE

Program DofE

19. September 2023

DofE je rozvojový program pre každého vo veku 14 až 24 rokov. Ak chce mladý človek získať významné ocenenie vojvodu z Edinburghu - DofE, musí na sebe vytrvalo pracovať a prekonať štyri výzvy.

FinQ

FinQ

23. August 2023

Ďalších 8 učiteľov (dokopy 14) absolvovalo inovačné vzdelávanie FinQ - program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy. Pomôže žiakom a žiačkam našej školy rozvíjať kritické a systémové myslenie v...

Projekt VEDIEŤ VIAC

Projekt VEDIEŤ VIAC

30. Jún 2023

Projekt VEDIEŤ VIAC je súborom interaktívnych prezentácií na základných a stredných školách. Naša hlavná aktivita, je zameraná na budovanie schopnosti rozumieť a vedieť viesť dialóg s predstaviteľmi iných etník, kultúr a...

Sme súčasťou programu Zmudri do škôl

Sme súčasťou programu Zmudri do škôl

28. Jún 2023

Zmudri do škôl je bezplatný rozvojový program, ktorý v školskom roku 2023/24 absolvovali žiaci 9. ročníka - trieda Ostrov. Tento program je nadstavbou k bežnému používaniu voľne dostupných video kurzov.

Pallas Athena

Pallas Athena

9. Marec 2023

Pallas Athena je hĺbkový audit kvality plnoorganizovaných základných škôl s definovanou víziou. Na základe riadených rozhovorov s vedením školy, so zamestnancami, žiakmi aj s rodičmi o fungovaní školy sumarizujeme, v ktorých...

InoŠkola

InoŠkola

21. September 2021

Sme medzí víťaznými školami InoŠkoly 2021-2022.