História školy

Škola u Filipa bola založená v roku 2003 po dôkladnom zvážení potreby a opodstatnenosti vzniku súkromnej školy v Banskej Bystrici. Predpokladom vzniku školy bola myšlienka - za akým účelom má vzniknúť nová súkromná škola a ľudia - ktorí sú schopní a ochotní realizovať túto myšlienku v praxi.

Základným motívom pre založenie bolo poskytnúť rodičom alternatívnu cestu výchovy a vzdelávania k múdrym, dobrým, aktívnym a preto šťastným deťom.

Tím ľudí, ktorí stáli pri zrode školy (tvorili ho rodičia aj učitelia), riešil na začiatku dve strategické otázky: kto bude zriaďovateľom školy (fyzická alebo právnická osoba) a otázku, či bude škola zriadená za účelom získania zisku.

Po zvážení všetkých pre a proti rozhodol argument - jedna osoba stotožnená s myšlienkou garantuje dlhodobú stabilitu projektu. Juraj Droppa ako iniciátor celého projektu, sa rozhodol prevziať na seba zodpovednosť a stal sa ako žiadateľ o zaradenie školy do siete škôl zriaďovateľom školy.

Druhá otázka bola vyriešená jednoducho - keďže všetky deti si zaslúžia školu, ktorá im pomôže stať sa múdrymi, dobrými, aktívnymi a preto šťastnými deťmi - Škola u Filipa nie je zriadená na podnikanie.