Čo ponúkame

Škola u Filipa je všade, na rôznych miestach naraz....

Škola u Filipa nie je uzavretou budovou s triedami, ale jedným z mnohých priestorov učenia sa rôznych ľudí, nielen žiakov a učiteľov. Je súčasťou okolitého sveta, berie na vedomie a produktívne využíva to, že učenie zďaleka neprebieha len v učebniach, ale omnoho častejšie, zmysluplnejšie a trvácnejšie aj „tam vonku“. Do školy sa už všetko dôležité pre život nevprace, to škola sa musí vypratať von. Vzdelávanie musí prebiehať na autentických miestach s autentickými ľuďmi v autentických situáciách.

Učebné prostredie upravené tak, aby sa v ňom všetci cítili čo najpohodlnejšie...

Akého občana vychováva bežná škola, keď žiakov núti cez veľkú prestávku prechádzať sa do kruhu, alebo ho zatvára v škole ako vo väzení?  A akého, ak mu nedá priestor na otázky, lebo sa nestihne prebrať potrebné učivo? A akého, ak sa ho neopýta na vlastný názor? Škola u Filipa od žiakov neočakáva plné sústredenie od ôsmej hodiny rannej. Zohľadňuje kolísavú výkonnostnú krivku druhu homo sapiens a dopredu ráta s potrebou oddychu. Vytvára na to čas aj priestor. Škola u Filipa sa pri usporiadaní priestoru na učenie neinšpiruje časmi Márie Terézie, ale ešte niekým dávnejším – Komenským!

V centre pozornosti je žiak...

Škola u Filipa ráta s tým, že deti sa spolu a od seba veľa naučia, aj ak sú medzi nimi vekové rozdiely. Škola u Filipa ponúka žiakom prácu v skupinách, lebo sa im to v živote zíde. Škola u Filipa zohľadňuje to, že každé dieťa v niečom napreduje rýchlejšie, v niečom pomalšie, v niečom potrebuje asistenciu, v inom spoluprácu.


Zelená škola...

V  triedach je viac zelene a žiaci si môžu do školy nosiť domáce zvieratá, o ktoré sa spoločne starajú. Cez prestávky nemusia byť v triedach a na chodbách, ale chodia von. Škola u Filipa kladie veľký dôraz na starostlivosť o životné prostredie. 

Príjemné prostredie...

Škola u Filipa vie, že bez oddychu nie je práca. Prinajmenšom nie taká sústredená a s najlepšími možnými výsledkami. Aj preto sú v triedach koberce, kreslá, sedačky... Škola je prívetivá, farebná, s množstvom estetických doplnkov, ktoré navrhli a zhotovili samotné deti. 

Kuul vybavenie...

Počítače a interaktívne tabule nie sú v Škola u Filipa vymoženosťou, ale samozrejmosťou. Využívajú ich všetci a učitelia s nimi vedia narábať. Každý počítač v škole je pripojený na internet. Počítače sa používajú aj preto, aby sa šetril papier. Ten však už nechýba na toaletách.

Učitelia...

Sú milí, priateľskí a majú rešpektujúci prístup a komunikáciu. Snažia sa vytvárať so žiakmi partnerské vzťahy a zároveň byť dôslední v dodržiavaní dohodnutých pravidiel. Sú veselí a usmievaví. Nie sú vyšťavení a frustrovaní, nemajú staré návyky. Nekritizujú „za blbosti“ a žiaci im môžu klásť otázky. Nerobia medzi žiakmi rozdiely. Nielen učia, ale najmä ukazujú životnú cestu. Učiteľov ich práca baví.

Formy vzdelávania a vzájomné vzťahy...

V Škole u Filipa sa žiaci učia spoločne, v kruhu, v skupinách. Učia sa zábavnou formou a rôznymi aktivitami. Dôraz sa kladie na komunikáciu. Organizuje sa veľa mimoškolských aktivít, ktoré upevňujú vzťahy. Omnoho viac hodín je praktických, robia sa pokusy, teória sa predsa dá ľahko vygoogliť. Učí sa priamo v „teréne“, mimo triedy aj školy. Úlohy sa takmer nedávajú. Známkovanie neexistuje, je zbytočné na posúdenie toho, čo žiaci dokážu a čo si chcú zlepšiť.