2% pre NAŠE DETI

Milí rodičia,
v mene Združenia rodičov a priateľov Školy u Filipa (ZRPŠUF) Vám chcem poďakovať za
podporu, pretože vďaka Vám, si z vyzbieraných príspevkov 2% z daní postupne
zveľaďujeme priestor v okolí našej školy. Minulý rok to však nebolo iba o Vašich 2%, ale
najmä o úžasnej energii, pomoci a skvelej nálade, ktorú sme spoločne zažili :)

Tento rok nás opäť čaká množstvo skvelých akcií ako tradičná brigáda, splav, pravidelné čaje, či dielničky a už zorganizovaná DOBROplesačka :). Vaše minuloročné 2% (krásnych 5 400 eur) - poputujú do zveľadenia školy, podpory školských akcií a aj našim učiteľom. 

Je tu však ďalší rok a MY všetci máme opäť možnosť poukázať  2% (3%) z daní ZRPŠuF,
aby sme ako rodičia spoločne so školou pokračovali v zlepšovaní prostredia pre naše deti.
Za vašu nezištnú pomoc a príspevky vopred ďakujeme! :)
Zároveň je nám jasné, že mnohí z Vás dávate príspevky niekam inam. My Vám budeme
vďační aj za to, ak sa o možnosti podpory našej školy zmienite svojim známym - najmä mladí
ľudia mnohokrát netušia, že môžu svoje 2% niekomu darovať :).


Ako poukázať 2% zo svojej dane Škole u Filipa?

Prijímateľom 2% je :
Názov: Združenie rodičov a priateľov Školy u Filipa
Sídlo: Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica 
Právna forma: občianské združenie
IČO: 42004501 


Postup pre ZAMESTNANCOV
Postup pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré podávajú daňové priznanie sami
Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY
Postup pre DOBROVOĽNÍKOV


ĎAKUJEME