Aktivity Zelenej školy

Text
Týždeň čo týždeň zasadalo Kolégium ZELENEJ ŠKOLY k akčnému plánu. Pod vedením Janky Ďurovej a Beátky. Učíme sa k našim nápadom stavať zodpovedne a vždy si aj určíme, kto je za jeho plnenie zodpovedný.
 
Za úspech pokladáme:
1. záujem žiakov a pedagógov o tento program a vytrvanie žiakov v akčnom tíme
2. výber témy zeleň a ochrana prírody, ktorá podporí nie len prostredie okolo školy, ale bude aj motivovať a nabádať k vyučovaniu vonku
3. audit realizovaný všetkými triedami
 
4. spoločná výroba veľkého posteru, ktorý reprezentuje náš audit (vyhodnotenie pozitív a negatív)
5. úspešné vyrábanie adventných vencov (s Plavbou) a vyzdobenie dverí tried
6. úspešný zber papiera - 1600kg
7. čaj pre 2. stupeň (začali variť ôsmaci a pokračujú piataci)
8. pravidelné stretnutia akčného tímu, na ktorých sme si vyskladali náš EAP (environmentálny akčný plán)
9. na stretnutiach sa zúčastňujú aj pedagógovia, vedenie školy a rodičia
10. pre ochranu a bezpečnosť vypílenie chorého smreka, ktoré mohli sledovať žiaci 1. stupňa, časť dreva bola odložená na ďalšie aktivity
11. momentálne už pracujeme na programe a plánujeme aktivity na apríl
Stretko akčného tímu 1. stupeňStretko akčného tímu 2. stupeňVýsledky auditu - posledné úpravyVýsledky audituStretko akčného tímuStretko akčného tímuBylinkový čajBylinkový čajBylinkový čajBylinkový čajPLánovanie aprílových aktivítPílenie smrekuPílenie smrekuPílenie smrekuOdborný dozor - pílenie smrekuMulčovanieNovoročné stretkoZber papieraZber papieraVianočné vence - šetrné k prírodeVianočné vence - šetrné k prírodeVianočné vence - šetrné k prírodeVianočné vence - šetrné k prírodeVianočné vence - šetrné k prírodeVianočné vence - šetrné k prírodeVianočné vence - šetrné k prírodeVianočné vence - šetrné k prírodeVianočné vence - šetrné k prírodePriania k zmenám od 1. stupňaSpracovanie výsledkov audituSpracovanie výsledkov audituStretnutie s učiteľmiStretnutie s učiteľmiStretnutie s učiteľmiStretnutie s učiteľmi