Olympiáda z anglického jazyka

Milí rodičia a žiaci, 18. januára sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, kde sa naši žiaci umiestnili na veľmi dobrom mieste. V kategórii 1A sa úspešne umiestnil na 8. mieste Marek Petrík z LA (7. roč). V kategórii 1B obsadil slušné 7. miesto Michal Melicher z triedy Hviezdy (9. roč.). Naša škola sa opätovne zapojila do olympiády z AJ po dlhoročnej odluke a vzhľadom k tomu, že sme našich žiakov nijako nepripravovali, môžeme byť na nich patrične hrdí. Marekovi a Michalovi srdečne blahoželáme a prajeme im veľa šťastia v ďalších súťažiach. Oľga a Nika