Zber papiera

V dňcoh 16. 10 až 21. 10. 2023 bude prebiehať celý týždeň v škole zber papiera. Kontajner je umiestnený v dolnej časti areálu (nie pred školou). Hneď za rampou odbočte doprava a ešte raz doprava a tam nájdete veľký modrý kontajner :) Papier môžete priniesť kedykoľvek, pomocníčkovia tam budú každý deň od 7:20 do 7:50. Papiere je potrebné zviazať do zväzkov. Pokiaľ prinesiete aj kartón, je potrebné ho zviazať do samostatných zväzkov. V prílohe je plagátik k akcii aj mapka, ako sa ku kontajneru dostanete. Ďakujeme :)