Ako Dobro navštivili KONFUCIOV inštitút

Tento štvrtok sme s DOBROM prežili ozaj výnimočný deň na pôde Ekonomickej fakulty, kde sídli i KONFUCIOV inštitút. Stretli sme sa so zaujímavými ľuďmi a bolo nám umožnené vyskúšať si základy čínštiny (vieme už počítať do 10 :)), kaligrafie, tradičného bojového umenia. Kultúrne rozdiely sme si uvedomili hlavne pri ukážke prípravy a pitia čaju, ktorá zožala ozaj úspech a cez tieto zvyky sme zavnímali ten pomyselný most, ktorý môže i spájať oba národy.
Aj keď sú naši piataci najmladší žiaci na 2.stupni ZŠ, utvrdili sme sa v tom, že priestor na spoluprácu, zdieľanie myšlienok a vzdelávanie týmto smerom je kľúčový. Deti hovorili hlavne o tom, koľko nového sa za jedno predpoludnie naučili a naše kultúry ešte bližšie spoznali – za čo patrí veľké poďakovanie p.Šimočkovej - veľmi si vážime, že ste nás oslovili.