Dušičková výzva

Dušičková výzva - Viac lásky menej plastu. V Zelenej škole ŠuF-ky robíme, čo učíme, a spoločná práca nám dáva zmysel. Nazbierali sme preto so žiakmi prírodný materiál, vytvorili biologicky rozložiteľné vence, ktoré sme odniesli aj na cintorín spolu s deťmi. Aj toto je cesta a možná alternatíva.