Integrované vyučovanie a učenie vonku

Integrácia tém - Domov – Zem –- Pohoria – Sopky (Geg, Bio, ATF)
Čo sa nám v prvom polroku podarilo?
Vyrobiť si pohoria zo snehu i plastelíny, „improvizované“ vegetačné stupne, sopky z cesta v labáku ŠuF-ky, ísť na UMB za študentmi i 3D okuliarmi - ABY SME:
 chápali súvislosť medzi reliéfom krajiny a vrstevnicami v mape;
 vytvorili vrstevnicovú mapu modelu hory;
 používali vhodné farby na vyjadrenie nadmorskej výšky v mape;
 odhadli náročnosť trasy s pomocou vrstevníc;
 použili vrstevnice pri určení nadmorskej výšky bodov v mape;
 vypočítali výškový rozdiel dvoch bodov v mape;
 uviedli príklady nevyhnutnej turistickej výbavy do hôr a vzájomne sa ispirovali...
Naša ExpEdícia s Dobrom stála zato, vzájomne sme sa od seba učili, ale i popasovali s chybou a čaká nás ďalšie objavovanie... jupí