Karneval 2023

Spoločné naladenie a tímovačka, spolupráca a putovanie po stanovištiach, malí a veľkí, tanec a vajce na lyžičke! Náš tohtoročný karneval bol čierno-biely, ale každý deň v našej škole je farebný a pestrý.