Prednášky, online seminár a workshopy – na našej ceste 1-ým polrokom

Prednášky, online seminár a workshopy – na našej ceste 1-ým polrokom
Na zvedavé otázky našich 8-ov a 6-ov trpezlivo odpovedal špecialista cievnej chirurgie, pán primár Takáč, vďaka ktorému sme sa dozvedeli viac o darcovstve, odberoch a transplantáciách orgánov v Rooseveltovej nemocnici a niektoré zistenia nás riadne prekvapili. V rámci projektu -VEDIEŤ VIAC o krajinách - sme si zašli online do Afriky a so sprievodkyňou Mirkou sme si prešli fakty a mýty z tejto krajiny. Na ďalšom workshope „Ľudia v ohrození, alebo riziká sociálnych sietí“ sme prenikli pod povrch online sveta mobilov či internetu, pozreli sa na danú problematiku z iného uhla pohľadu, otvorene sme sa bavili o obetiach kyberšikany a na koho sa môžeme obrátiť, keby sa nám nezdalo čosi .... Ď A K U J E M E, tieto stretnutia boli pre nás ozaj prínosné a podnetné....