Projektové vyučovanie – CESTA K VLASTNEJ FARME

Projektové vyučovanie – CESTA K VLASTNEJ FARME
V súčasnosti je po živočíšnych produktoch, hlavne takých z menších, lokálnych fariem, veľký dopyt a hoci majú svoju tradíciu, mnohé žiaľ zanikajú. Úloha preto znela jasne, vytvoriť žiadosti pre dotáciu (podnikateľský plán): vybrať v skupine jeden z druhov, ktorý by chceli chovať a spracovať informácie o jeho chove do žiadosti na vznik farmy. A tak sa, naši šiestaci z LA, pustili do hľadania informácií a kreatívne pristúpili k:
- výberu lokality,
- obhajobe výberu a uplatniteľnosti tvorby produktov, ktoré si zvolili,
- opisu dopadov chovu na životné prostredie.
Svoje žiadosti následne takto prezentovali a obhajovali pred komisiou. Ďakujeme za účasť – Mirke Hudobovej, Lucke Kubíny a Jankovi Igrínimu – za ich cenné rady, povzbudenia, chuť a čas podieľať sa s nami na tomto projekte. V závere členovia komisie uznali, že budúcnosť má šancu a je v dobrých rukách. <img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png" alt="