Rovesnícke vzdelávanie v Labáku

Keď sa povie slovo LABÁK – okamžitá radosť a iskričky v očiach mnohým deťom naskočia. Keď k tomu „namixujeme“ spoluprácu a rozmanité skupinky 9-ov so 4-mi, zaujímavá to konštelácia sa zrazu môže vykryštalizovať. Indícia znela – spoločné zapájanie elektrických obvodov – úplne to stačilo na dosiahnutie maximálneho bodu zvedavosti a sústredenia. Najprv mladší podumali, nechali si vysvetliť a poradiť od starších a keď zistili – čo a ako funguje – pustili sa sami do experimentovania za pomoci nákresov a schém. Keď správne zapojili obvody, dôkazom bola nielen rozsvietená žiarovka, či spustená melódia zvončeka – ale hlavne radosť obrovská... A kto ide náhodou okolo nášho čarovného labáka, výška nerozhoduje a už cez okienko zvedavé očká vidieť nakúkať... zvedavosť bezhraničná... Tak aj takto sa môže prelínať vlastiveda a chémia, však Zuzka? Ďakujeme a už teraz vravíme "áno" ďalšej príležitosti...