Svetový deň vody

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi“.
Leonardo da Vinci
VODA je nevyhnutne potrebná pre život a tvorí 50 až 70 % ľudského tela. Slovensko sa ako jedna z mála krajín môže pochváliť jej mimoriadnymi zásobami. Nejde len o pitnú vodu, ktorej je u nás dostatok, ale aj o rôzne minerálne pramene, ktorých liečivé účinky môžeme využívať všetci.
Aká je skutočná hodnota vody a či na každej kvapke záleží – tak nad týmito otázkami sme sa zamýšľali prostredníctvom rôznych aktivít ponúknutých zástupcami Zelenej školy v rámci rovesníckeho vzdelávania. Cez prezentácie a experimenty sme diskutovali v každej triede na prvom stupni na určitú tému súvisiacu s vodou a hlavne o potrebe chrániť tento životne dôležitý zdroj.