Zelená škola a učenie vonku

Integrovanie tém a prepájanie predmetov Geg, Bio, ATF a techniky
 
Vytvárame modely typov krajín a vyrábame si pohoria zo snehu i plastelíny, aj „improvizované“ vegetačné stupne ABY SME:
  • chápali súvislosť medzi reliéfom krajiny a vrstevnicami v mape;
  • vytvorili vrstevnicovú mapu modelu hory;
  • používali vhodné farby na vyjadrenie nadmorskej výšky v mape;
  • odhadli náročnosť trasy s pomocou vrstevníc;
  • použili vrstevnice pri určení nadmorskej výšky bodov v mape;
  • vypočítali výškový rozdiel dvoch bodov v mape;
  • uviedli príklady nevyhnutnej turistickej výbavy do hôr a vzájomne sa inšpirovali...