Postup pre zamestnancov

Údaje potrebné na vyplnenie pri poukázaní 2% občianskemu združeniu Združenie rodičov a priateľov Školy u Filipa:

Obchodné meno alebo názov:  Združenie rodičov a priateľov Školy u Filipa
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica 
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42004501 


POSTUP PRE ZAMESTNANCOV:

  • Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
  • Do Vyhlásenia, ktoré obsahuje identifikačné údaje občianskeho združenia Združenie rodičov a priateľov Školy u Filipa, vpíšte vaše identifikačné údaje, spolu s vypočítanou sumou, ktorú chcete poukázať.
  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30. 4. 2024 na daňový úrad v mieste vášho bydliska. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín
    dobrovoľníckej činnosti.
  • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
  • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 % príp. 3 % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (! neuvádza sa nám poukázaná suma).

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby